Nokia N1/N1S Unbrick

Nokia N1/N1S Unbrick,nạp tiếng việt, chplay, recovery, fastboot

Nokia N1/N1S Unbrick, cứu boot, up rom, nạp tiếng việt, thêm CH Play.

Nokia N1/N1S Unbrick
Tình trạng: 

  • Không có recovery gốc
  • Không flash được bất cứ rom nào
  • Không có rom stock để flash
  • Treo Fastboot

Nokia N1/N1S Unbrick

Cứu boot, unbrick Nokia N1 bất kể đang ở nền rom nào

Nạp Full qua Global cho ace sau khi cứu boot

Convert Nokia N1s/N1 China A5CNB19 to Hongkong android 5.1.1 Lollipop with Google Play Services, root recovery Nokia N1/N1s lollipop 5.1.1

Thảo luận cùng Đồ Chơi Apple tại đây

Hoặc fanpage ĐỒ CHƠI APPLE